P.S.CH. - Průmyslová spotřební chemie s.r.o.

OLEJE A MAZIVA

Ceník Vám zašleme na vyžádání, akční nabídky během roku na jednotlivé druhy olejů, nemrznoucí směsi a kapalin do odstřikovačů - viz zasílané letáčky klientům

Oleje: automobilové  (motorové, převodové, oleje pro zemědělskou techniku), průmyslové (hydraulické ,kompresorové, transformátorové, platická maziva), obráběcí a technologické prostředky (řezné oleje, chladící emulgační kapaliny, podpůrné prostředky pro obráběcí kapaliny), konzervační prostředky (konzervační oleje a maziva), speciální technologické oleje a maziva PARAMO, MOGUL (asfaltové izolační výrobky z produkce Paramo a.s., alfaltové penetrační laky, asfaltové izolační laky, izolační a lepící tmely, asfaltohliniíkové reflexní nátěry, asfaltové suspenze, stavební izolační asfalty), technické kapaliny (technické benzíny, technický petrolej, destilovaná voda, kapaliny do odstřikovačů, autokosmetika (přípravky pro péči o exteriér , interiér, leštítí a ochranné přípravky na karoserii, brzdová a chladící kapalina, přípravky pro péči o motocykl)  a další ...))